Menighedsrådets visioner

Næsbjerg menighedsråds visioner:

- At fremme kirkens liv og vækst

- At skabe et godt kirkeligt liv for sognets beboere
ved at gøre kirkens budskab nærværende i menneskers liv

- At sørge for gode rammer for forskellige aktiviteter

Visionen opfyldes blandt andet:

• gennem gudstjeneste

• ved arrangementer med forskelligt indhold for at skabe og bevare fællesskaber

• ved at sørge for gode fysiske rammer for medarbejdere, kirkelige aktiviteter og kirkelig undervisning.

• at sørge for god kirkegårdsdrift og kirkelig forvaltning.

• at sørge for et godt samarbejde med Øse Menighedsråd.

• sørge for konfirmandstuen som en integreret del af sognets aktiviteter

Eksempler på de kirkelige aktiviteter i valgperioden 2017 – 2020:

• babysalmesang,

• dåbsjubilæumsgudstjenester,

• minikonfirmander,

• konfirmander herunder rollespil,

• sørge for gode rammer for kirkelig undervisning

• RAMS - Kirke-skole samarbejde

• m.m.

Det er vores vision, at vi skal nå målsætningen gennem:

• varieret udbud af gudstjenester

• dåbsoplæring

• babysalmesang

• minikonfirmandundervisning

• tilbud til konfirmander

• skole - kirkesamarbejde

• seniordag

• foredragsaftner

MR-møde d. 17. juni 2020.