Bladudvalg

Øse/Næsbjerg Menighedsråds bladudvalg består af 2-3 medlemmer fra hvert råd.

Fire gange årligt udkommer Kirkebladet, og det er udvalgets opgave at indsamle relevant stof til bladet med formanden som mellemled.

Der afholdes møder omkring tidspunktet for deadline for stof til bladet.

Den ansvarshavende har kontakten til bogtrykkeriet.

 

Den nuværende redaktion består af følgende:

Ansvarshavende Finn Bech - Petersen

Malene Østergaard

Birgitte Iversen

Gurli Ladefoged.