Kirkekontoret (pastoratet)

Kirkehuset
Gerda Frederiksen

Sønderskovvej 121, Øse
6800 Varde
tlf. 7529 8030

Sognepræst Marianne Lesner
Sønderskovvej 142, Øse 6800 Varde
tlf. 7527 8030 (i privat)
Træffes efter aftale

Præstesekretær
Gerda Frederiksen
E-mail: GF@KM.DK
træffes tirsdag kl. 9-10

Kirkesanger

Else Marie Vagtborg
Brendstrupsvej 6
6800 Varde

Telefon :2153 9002


Lund Frederiksen
Sønderskovvej 11
Nordenskov
6800 Varde
tlf.: 7529 8582

Sognepræst

Marianne Lesner

 

Sønderskovvej 142, Øse
6800 Varde
Tlf: 75 27 80 30
E-mail: mhl@km.dk
Træffes efter aftale

 

 

Besøg og hjemmealtergang

Jeg kommer meget gerne ud på besøg både i hjemmet og på sygehuset. Kan man ikke komme til gudstjeneste af den ene eller anden grund, kommer jeg også gerne og holder en lille gudstjeneste med altergang  i hjemmet eller på sygehuset. Man skal blot ringe eller skrive tl mig, så laver vi en aftale. Husk, at man kan også ringe efter mig ved sygdom, livskriser eller til et dødsleje

Marianne Lesner

 
 

Hjemmesideredaktør

Bjarne Hestbech

tlf 29453077

E-mail: bjhest@c.dk

Kirkegårdskontor

Graveren har sit kontor ved konfirmandstuen på parkeringspladsen.
Ingen fast kontortid, men træffes normalt inden for almindelig arbejdstid på kirkegården.
Graveren kan træffes på
mobiltetefon: 2371 7450

Graver

Niels Ove Andersen

 

Krovej 1
Skonager
6800 Varde

Tlf. 75 26 73 76
på kirkegården: 23 71 74 50

Gravermedhjælper

Ulla Haahr Christensen

Krovej 3, Næsbjerg

tlf: 7526 7168 

kirkeværge

Jonna Bjerg
Lundgade 11 A
6800 Varde
tlf: 7526 7305