Vielse

Man skal have tilknytning til Næsbjerg sogn for at blive viet i Næsbjerg kirke.

Vielsens tidspunkt aftales med præsten. Samtidig, eller senere, aftales tidspunkt for en samtale med præsten. Her aftales salmer, og navne og adresser på to vidner til vielsen skal oplyses.

Via www.borger.dk bestilles prøvelsesattest hos kommunen. Prøvelsesattesten afleveres til præsten forud for vielsen.

Evt. navneændring i forbindelse med vielsen anmeldes via www.borger.dk, og navneændringen foretages i bopælssognet.

På vielsesdagen modtager brudeparret en familiebibel som gave fra kirken.

Der udfærdiges en vielsesattest.

Kirkelig velsignelse

Man skal have tilknytning til Næsbjerg kirke for at få kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab. Velsignelsens tidspunkt aftales med præsten .

Vielsesattest skal fremvises.

På velsignelsesdagen modtager parret en familiebibel som gave fra kirken.

Der udfærdiges attest på, at den kirkelige velsignelse har fundet sted.