Dåb

Familien Kristensen fik de to yngste skud på stammen døbt i Næsbjerg kirke i dag den 8. december 2013: Laura Kristensen og Jakob Kristensen. Hjerteligt tillykke!

Ved dåb kontaktes præsten for at aftale tidspunkt for dåben, som finder sted ved almindelig søndags gudstjeneste.

Besøg i hjemmet eller i præstegården kan aftales.

Her vil præsten tale med forældrene om dåbens og dåbsoplæringens betydning.

Forældrene modtager en bog om dåben som gave.

Forud for dåben skal barnets navn og faddernes navne og adresser oplyses til præsten. Det kræves ikke af fadderne, at de er medlemmer af folkekirken, men de skal være døbt med den kristne dåb.

Fadderne er dåbsvidner. Derudover skal de, hvis det sker, at forældrene dør, før barnet bliver voksent, så vidt det står til dem drage omsorg for, at barnet oplæres i den kristne tro.

Dåb kan finde sted på ethvert alderstrin, f. eks. forud for konfirmationen.

Der bliver desuden udfærdiget en dåbsattest.  


Hvad skal du gøre?

Du skal anmelde dit barns fødsel senest 14 dage efter fødslen. Hvis der er en jordemoder med til fødslen, står hun normalt for fødselsanmeldelsen. Ellers skal du selv sørge for at melde fødslen til kirkekontoret eller præsten i morens sogn. Hvis I ønsker fælles forældremyndighed, men ikke er gift, skal faren underskrive en "Omsorgs- og ansvarserklæring".

Du finder de relevante blanketter på www.personregistrering.dk

Navnet

Barnet skal navngives senest 6 måneder efter fødslen. Det kan ske i forbindelse med dåben, hvor du til dåbssamtalen fortæller præsten, hvad barnet skal hedde. Hvis barnet ikke skal dåbes, eller det skal navngives før dåben, skal du udfylde og sende en blanketten ”Navngivning” (www.personregistrering.dk) til kirkekontoret.


Faddere

En fadder er vidne til dåben og skal ”tilse at barnet vokser op i den kristne tro”. Nogle går i kirke med barnet. Andre markerer dåbsdagen, synger salmer eller læser bibelske fortællinger.
Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten. 
Gudfaren eller gudmoren er den person, der bærer barnet til dåben. Det er for det meste en af fadderne eller forældrene.


Hvad skal barnet hedde

Det er en stor beslutning at vælge et navn til sit barn. Måske har I tænkt på navne længe inden, jeres barn blev født, men da I så så ham/hende, var navnet helt forkert. Eller måske gav det helt sig selv, hvad den lille skal hedde.
Man må ikke kaldt sit barn hvad som helst – det sørger navneloven for. På Familiestyrelsens hjemmeside kan du finde en liste over godkendte fornavne. Den første dåbsgave efter dåben

På dåbsdagen får dåbsbarnet en børnebibel i gave fra Næsbjerg Sogn.