Bryllup i Næsbjerg

Man skal have tilknytning til Næsbjerg sogn for at blive viet i Næsbjerg Kirke.

Forud for vielsen aftales tidspunkt med præsten.

Parret skal desuden henvende sig på deres lokale kommunekontor for at få en prøvelsesattest, som skal afleveres til præsten, før vielsen kan finde sted. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder. Derudover skal parret fremvise dåbsattester.

Der udfærdiges en vielsesattest

Kirkelig velsignelse

Ved ønske om kirkelig velsignelse af borgerligt indgået ægteskab kontaktes præsten for at få aftalt tidspunkt for handlingen. Ritualet for kirkelig velsignelse er som vielsesritualet uden den første tilspørgsel. Det vil sige, at man ikke spørges, om man vil have hinanden, men man spørges, om man vil elske og ære hinanden og leve med hinanden både i medgang og modgang, i hvad lykke Gud vil tilskikke, indtil døden skiller parterne ad.

Vielsesattest skal fremvises. Der udfærdiges attest på, at den kirkelige velsignelse har fundet sted

Samtale med præsten

Alle kommende brudepar i Næsbjerg Kirke bliver inviteret til en samtale med præsten. Samtalen kan enten finde sted i hjemmet eller præstegården i Øse.

Samtalen har to formål: I skal snakke om alt det praktiske i forbindelse med vielsen, vælge salmer, og Marianne vil gerne høre jer fortælle lidt om jer selv og jeres forhold, så hun kan bruge det i sin tale ved vielsen. Men samtalen har også til formål at snakke om, hvad et ægteskab egentlig er. Hvad er vigtigt for jer? Hvorfor vil I gerne have et kirkebryllup? Og hvad er kærlighed egentlig?

Præsten kan kontaktes på telefon eller mail.

Den første bryllupsgave

På vielsesdagen modtager brudeparret en familiebibel som gave fra Næsbjerg Kirke