Kirkebladet

Redaktion

Finn Bech-Petersen (ansvarshavende),

Ruth Hofmann Madsen og Gurli Ladefoged.

Materiale til kirkebladet kan sendes til:

finn@bech-petersen.dk

Deadline til næste nummer: se seneste kirkeblad

Gravsteder og gravminder på Næsbjerg Kirkegård

Hother Bjerre Ladefoged har fotograferet og arkiveret billederne af gravminder på Næsbjerg kirkegård.

Billederne er arkiveret efter Dødsdato med den nyeste øverst, dog ikke de seneste 10 år.

se billedarkivet her.

Gudstjenester