Babysalmesang

Hvert forår og hvert efterår gennemfører Øse og Næsbjerg sogne i fællesskab et forløb med babysalmesang, der afsluttes med barnevognsgudstjeneste.

 

Hvad er babysalmesang?

Det er primært leg til sang og musik, og det er bevægelse og rytmik for babyer med udspring i salmer og sange, der kan synges ind i barnet, allerede fra det er få måneder gammelt. De sange og salmer, som forældrene synger for deres børn fra fødslen, følger børnene resten af livet. Vi synger, danser og vugger salmernes og sangenes stemninger ind i børnene, der oplever med alle sanser. Sang og musik er med til at stimulere et barns kreative udvikling. Særligt godt bliver det under en kyndig, musikalsk vejledning. Babysalmesang er også en god anledning for forældrene til at få lært eller genopfrisket nogle salmer og sange, som kan bruges derhjemme.

 

Vi mødes i konfirmandstuen ved Næsbjerg kirke over 7 formiddage, en gang ugentligt.

Forældrene vælger selv, om de vil komme begge to sammen med deres baby, eller om det kun skal være den ene af forældrene. Der er også mulighed for at lade en bedsteforælder følge barnet.

Om foråret er det primært for babyer, der er født i andet halvår af det foregående år. Om efteråret er det primært for babyer, der er født i første halvdel af samme år.

Man kan dog godt være med, selv om barnet er lidt ældre eller lidt yngre, hvis der er plads på holdet.

 

Fra kirkekontoret sendes indbydelse ud til babyer, hvis forældre (eller den ene af dem) er medlemmer af folkekirken. Efter loven må indbydelsen kun sendes til medlemmer af folkekirken, men tilbuddet er åbent for alle i sognene, så man skal blot henvende sig til præsten, hvis man vil være med.

 

Efter babysalmesangen er der hver gang mulighed for at hygge sig sammen i Babycaféen.

 

Forløbet afsluttes med barnevognsgudstjeneste, som er en gudstjeneste med bøn, læsning af dåbsbefalingen, trosbekendelse, Fadervor og velsignelse, men uden prædiken. Resten af gudstjenestens elementer er de sanglege og salmer, som vi har arbejdet med til babysalmesang.