"Der holdes ikke gudstjenester i vores kirker i denne påske.

Vi opfordrer alle til at følge med i radio- og tv-gudstjenester.
Desuden bringes der hver dag et andagtsstykke, skrevet af sognepræst Marianne Lesner, som kan læses på Facebooksiden for Øse og Næsbjerg kirker.
Du kan også se videoer med biskoppens påskeprædikener på Facebooksiden for Ribe stift.
Har du brug for at tale med sognepræst Marianne Lesner, er du meget velkommen til at ringe til hende på telefonnummer 40407813."
Med venlig hilsen
Menighedsrådet og sognepræst 

Kun 17 mennesker i kirken på en gang

MEDDELELSE FRA KIRKEMINISTERIET

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER I FOLKEKIRKEN SKAL IKKE OVERHOLDE EN FAST DELTAGERGRÆNSE PÅ I ALT 10 PERSONER, MEN DER MÅ MAKSIMALT TILLADES ADGANG FOR 1 PERSON PR. 4 KVM GULVAREAL I KIRKENS SKIB.
DERFOR KAN DER I NÆSBJERG KIRKE MAKSIMALT VÆRE 17 PERSONER (nærmeste pårørende, gæster – voksne som børn, præst og graver) TIL EN BEGRAVELSE ELLER BISÆTTELSE.

KIRKEMINISTERIET OPFORDRER TIL, AT DE PÅRØRENDE TYDELIGT SKRIVER I DØDSANNONCER, AT KUN INVITEREDE DELTAGERE KAN VÆRE SIKRE PÅ AT FÅ ADGANG TIL KIRKERUMMET I FORBINDELSE MED BEGRAVELSEN ELLER BISÆTTELSEN.

MED VENLIG HILSEN
NÆSBJERG MENIGHEDSRÅD.

Ved spørgsmål ret henvendelse til
Præst Marianne Lesner 40407813
eller Menighedsrådsformand Birgitte Iversen 27527677

Velkommen

Velkommen til Næsbjerg kirkes hjemmeside. Her kan du læse om hvad der sker i sognet og kirken, hvem der er ansat og medlem af menighedsrådet, hvornår der er gudstjeneste og hvad man gør i forbindelse med andre kirkelige handlinger og meget andet, der vedrører Næsbjerg sogn.

 

Arrangementer

Billeder Næsbjerg Kirke / Bo Rolsting

Her er der mulighed for at se den rapport der er blevet lavet der ser både på hvordan området har udviklet sig indtil nu og hvordan tanken er det skal udvikle sig fremefter.

Gudstjenester