"Information i forbindelse kirkernes genåbning til gudstjenester.

Der er en række retningslinjer fra myndighederne, som vi skal holde.

Det gælder naturligvis stadig, at man ikke må gå ind i kirken, hvis man har symptomer på sygdom, og man bedes orientere sig om meddelelserne på skiltene ved adgangen til kirkegården og kirkerummet.

Ved ankomsten til kirken bedes man benytte den håndsprit, der står i våbenhuset. Håndspritten bedes også benyttet, når kirken forlades igen.

Der må være 1 kirkegænger pr. 4 m2 gulvareal i kirkeskibet. Det vil sige, at der i Øse kirke er plads til 26 personer. I Næsbjerg kirke er der plads til 17 personer. Fremover tæller præst og kirkebetjening ikke med i antallet. Antallet gælder til almindelige gudstjenester, dåbsgudstjenester, vielser, begravelser og bisættelser - i kirken.

På kirkegården gælder forsamlingsforbuddet (max 10) stadigvæk. Dog ikke længere i forbindelse med begravelser og bisættelser. Den 13. maj kom der tilladelse fra Kirkeministeriet til, at øvrig familie, venner og naboer må slutte sig til de pårørende, der har været med i kirken, når de kommer ud af kirken med kisten for at føre den til graven eller rustvognen. De gældende afstandskrav skal dog stadig overholdes.

Menighedsrådene har kunnet vælge mellem to afstandskrav, 1 meters afstand under forudsætning af, at der ikke synges, og der stadig tages hensyn til personer, som har særlig risiko i forbindelse med smitte, hvor der skal holdes 2 meters afstand, eller 2 meters afstand generelt. Menighedsrådene har valgt at overholde afstandskravet på 2 meter generelt, så der tages hensyn til personer med særlig risiko ved alle gudstjenester og kirkelige handlinger og uanset, om der synges eller ej.

Det vil være tydeligt markeret med små skilte, hvor man må sidde i kirken. Kirkegængerne kommer til at sidde spredt, så vi kan overholde afstandskravet. Hører man til samme husstand, må man gerne sidde sammen, til gengæld vil nærmeste siddeplads blive fjernet, igen af hensyn til afstandskravet. Der vil ikke være hynder på bænkene, da de ellers skulle være dækket med plastik, der skulle skiftes efter hver gang. Denne opgave sparer vi graveren for. Præsten har fast plads inden for korbuen og benytter ikke prædikestolen. Kirkesangeren har fast plads i kirkeskibets sydvestlige hjørne, og bænkene umiddelbart foran anvendes ikke. Graveren forlader kirkerummet, hvis alle de afmærkede siddepladser er optaget.

Vi er klar over, at nogle måske ikke er helt trygge ved at deltage i forsamlinger, hvor der synges. Derfor har vi valgt, at i en periode synger vi ikke ved gudstjenesterne kl. 9.30. Der vil dog være orgelmusik i stedet for. Ved gudstjenesterne kl. 11.00 vil der være salmesang

Har du brug for at tale med sognepræst Marianne Lesner, er du meget velkommen til at ringe til hende på telefonnummer 40407813."
Med venlig hilsen
Menighedsrådet og sognepræst 

Velkommen

Velkommen til Næsbjerg kirkes hjemmeside. Her kan du læse om hvad der sker i sognet og kirken, hvem der er ansat og medlem af menighedsrådet, hvornår der er gudstjeneste og hvad man gør i forbindelse med andre kirkelige handlinger og meget andet, der vedrører Næsbjerg sogn.

SnakSammen.dk - En ny digital besøgstjeneste

Mange af os er isoleret i denne tid. Vi skal tænke ekstra meget på hinanden og på fællesskabet. Derfor har Boblberg og Røde Kors udviklet en digital besøgstjeneste kaldet www.SnakSammen.dk, som tilbyder, at alle nu kan få et digitalt besøg – også dig! Få en hyggelig snak via video med en frivillig samtale-ven. Man kan snakke om alt fra dagens nyheder til fælles interesser og oplevelser. Fællesskabet venter på dig! Læs mere på www.SnakSammen.dk

Arrangementer

Billeder Næsbjerg Kirke / Bo Rolsting

Her er der mulighed for at se den rapport der er blevet lavet der ser både på hvordan området har udviklet sig indtil nu og hvordan tanken er det skal udvikle sig fremefter.

Gudstjenester